MarknadsKommunikation Ahlebro AB

-en person , många ideér

Med drygt trettio års erfarenhet av återförsäljande branscher inom kapitalvarusidan, med produkter, säljare och reklamfolk. Med ledning och fotarbete, med ljud, bild och personligt framträdande.

Jag är och förblir ensam i min nuvarande verksamhet. Behövs det tar jag hjälp bland kollegor och får då produktionskapacitet och kompetensförstärkning som ger mig kraft att också åta mig större jobb.
Ensam är stark säger ordspråket men det är samarbetet med kunden som ger träffsäkerheten. 
Jag rör mig lika gärna och väl i styrelserummet som på butiks- och mässgolvet.

                                                                                          VÄLKOMMEN